Cecilie er 17 år, elsker at danse, performe og så er hun ordblind og skuespiller
Sjov og ballade på efterskole
Hans er 16 år, elsker at dyrke gymnastik og så er han ordblind og løber
Hans styrketræner
Julie er 16 år, elsker design, hun er kreativ, ordblind og en designer
Design og kreativitet
Tobias er 17 år, elsker outdoor, er spejder, ordblind og mountainbike-kører
Mountainbiking på efterskole

Økonomi

Indmeldelsesgebyr og depositum

Når ansøgeren optages på skolen, skal der betales et indmeldelsesgebyr på 2000 kr.

Den første maj betales et depositum på 1000 kr. Dette beløb kan anvendes til dækning af ekstra materialeforbrug og lignende. Ved skoleårets afslutning tilbagebetales/opkræves eventuelt overskydende beløb.

Vil du vide mere om optagelse og besøg så klik på linket.

 

Skolepenge

  • Skolen fastsætter hvert år prisen for en skoleuge = skolepenge.
  • Staten yder støtte til skoleopholdet. Beløbets størrelse afhænger af forældrenes indkomst.
  • Støtten fra staten afregnes direkte med skolen.
  • Restbeløbet, dvs. skolepenge fratrukket støtte fra staten, er elevens egenbetaling pr. uge.
  • Et skoleår består af 42 uger.
  • Egenbetalingen betales i 10 rater og betales forud. 1. rate forfalder 1. august i skoleåret.

 

Sydslesvigske elever

Vrigsted Efterskole giver et særligt tilskud på 5.000 kr. til sydslesvigske elever.

 

Afbrydelse af ophold

Hvis eleven ønsker at afbryde opholdet, skal dette ske ved skriftlig opsigelse med fire ugers varsel. Ellers betales et afbrydelsesgebyr på 3000 kr.

Hvis skolen ønsker at afbryde samarbejdet, skal der ikke betales afbrydelsesgebyr.

OUTDOOR
OUTDOOR
PERFORMANCE
PERFORMANCE
SPORT
SPORT
DESIGN
DESIGN