Cecilie er 17 år, elsker at danse, performe og så er hun ordblind og skuespiller
Sjov og ballade på efterskole
Hans er 16 år, elsker at dyrke gymnastik og så er han ordblind og løber
Hans styrketræner
Julie er 16 år, elsker design, hun er kreativ, ordblind og en designer
Design og kreativitet
Tobias er 17 år, elsker outdoor, er spejder, ordblind og mountainbike-kører
Mountainbiking på efterskole

Studievejledning

Der er to skolevejledere på efterskolen:

Linda Overgaard
Jette Pape

E-mail: skolevejleder@vrigsted-efterskole.dk

 

Vejledning gives:

  • som to individuelle samtaler, der tager udgangspunkt i uddannelsesbog, forældresamtaler og elevernes ønsker.
  • som kollektiv orientering til forældre og elever om uddannelsessystemets opbygning og muligheder med vægt på elevernes særlige behov for støtte i læsefag. Denne orientering finder sted i forbindelse med de halvårlige forældremøder.
  • gennem arbejdet med uddannelsesbogen på danskholdet.
  • gennem forberedelse, gennemførelse og evaluering af præsentationskurser og praktikforløb.
  • gennem ”Ung til ung” arrangementer.
  • gennem brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne.

Formål:

  • At ruste eleverne til at træffe kompetente valg af uddannelse og erhverv.
  • At informere og vejlede forældrene så de bedst muligt kan støtte deres barn i valg af uddannelse og erhverv.
  • Uddannelsebogen udarbejdes henover året dels på danskholdet, dels gennem vejledning i brug af de netbaserede vejledningshjælpemidler.

Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem elev, forældre, kontaktlærer og skolevejleder. Den underskrives af elev og forældre og munder ud i udarbejdelse af tilmelding til ungdomsuddannelse.

 

Brobygningsforløb hele skoleåret:

Erhvervsuddannelser:

Vrigsted Efterskole samarbejder med teknisk skole, social- og sundhedsuddannelserne og HG på handelsskolen.

Gymnasiale ungdomsuddannelser:

Vrigsted Efterskole samarbejder med gymnasier og HF. Eleverne følger et kursusforløb en dag om ugen i et halvt år på en ungdomsuddannelse.
Brobygningsforløbet foregår på HHX, HTX, STX og HF.

Vrigsted Efterskole har mange års erfaring i samarbejde med ungdomsuddannelserne, og hvert år forbedres og tilpasses brobygningsforløbet ud fra tidligere års erfaringer.
Derudover samarbejder skolen også med UU-centret i elevens hjemkommune i det omfang, det er ønskeligt i de enkelte tilfælde.

OUTDOOR
OUTDOOR
PERFORMANCE
PERFORMANCE
SPORT
SPORT
DESIGN
DESIGN