Cecilie er 17 år, elsker at danse, performe og så er hun ordblind og skuespiller
Sjov og ballade på efterskole
Hans er 16 år, elsker at dyrke gymnastik og så er han ordblind og løber
Hans styrketræner
Julie er 16 år, elsker design, hun er kreativ, ordblind og en designer
Design og kreativitet
Tobias er 17 år, elsker outdoor, er spejder, ordblind og mountainbike-kører
Mountainbiking på efterskole

Vedtægter og værdigrundlag

I respekt for det enkelte menneske og fællesskabet bygger skolens liv på:

  • Faglig kompetence
  • Undervisning i boglige, kreative, musiske, praktiske fag og idræt
  • Social kompetence
  • Ansvarlighed
  • Initiativ
  • Tolerance
  • Selvstændighed
  • Selvværd
  • Sundt miljø
  • Munterhed og glæde

 

Formålet med skolen er at drive en specialefterskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen bygger sit virke på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag.

Klik her og læs skolens vedtægter.

Skolens vedtægter er vedtaget af skolekredsen på generalforsamlinger den 8. april 2014 og den 22. april 2014 og er offentliggjort på skolens hjemmeside den 23. april 2014.

Skolens oprindelige vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet den 4. marts 1997.

Værdigrundlaget er vedtaget af skolekredsen på generalforsamlingen den 22. april 2004.

 

Undervisningsmiljøvurdering Vrigsted Efterskole 2018

Selvevaluering 2017

Årsevaluering 2017

Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

 

OUTDOOR
OUTDOOR
PERFORMANCE
PERFORMANCE
SPORT
SPORT
DESIGN
DESIGN