For at blive elev

Ansøgeren skal have fuldført de første 7 skoleår eller skal være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år inden skolestart.

Ansøgeren skal udfylde et ansøgningsskema. Skemaet downloades, udskrives på printer, udfyldes og underskrives og sendes med almindelig post eller mail.