Hver morgen starter med morgenmad kl. 7.30, for det meste efterfulgt af rengøringstid. Til de daglige pligter hører nemlig rengøring af klasseværelser, fællesområder og egne værelser Alle elever får tildelt et rengøringsområde, hvor man er ansvarlig for, at der altid ser pænt og ryddeligt ud.

De fleste dage holder vi samling for alle elever. Vi møder i hallen til nyheder, debat og sang. Udvalgte nyheder bliver vist på storskærm med efterfølgende debat eller uddybning. Vi synger nogle sange, og det er også her, der bliver givet fælles beskeder.

Morgenmad, middagsmad og aftensmad bliver serveret i spisesalen, hvor elever og lærere spiser i fællesskab. Maden er lækker, sund og varieret.

Undervisningen – såvel boglig som ikke-boglig – fylder det meste af dagen. Der er indlagt en lektietime med mulighed for lærerhjælp efter aftensmaden.

Kontaktlærerne holder ugentlige møder med sine kontaktelever. Her drøfter man f.eks. praktiske spørgsmål og fejrer månedens fødselsdage.

Eleverne har i skoleforløbet en uges køkkentjeneste samt en uge sammen med service-teamet.

Afspil
Afspil video