Hver morgen starter med morgenmad kl. 7.30, for det meste efterfulgt af rengøringstid. Til de daglige pligter hører nemlig rengøring af klasseværelser, fællesområder og egne værelser Alle elever får tildelt et rengøringsområde, hvor man er ansvarlig for, at der altid ser pænt og ryddeligt ud.

De fleste dage holder vi samling for alle elever. Vi møder i hallen til nyheder, debat og sang. Udvalgte nyheder bliver vist på storskærm med efterfølgende debat eller uddybning. Vi synger nogle sange, og det er også her, der bliver givet fælles beskeder.

Morgenmad, middagsmad og aftensmad bliver serveret i spisesalen, hvor elever og lærere spiser i fællesskab. Maden er lækker, sund og varieret.

Undervisningen – såvel boglig som ikke-boglig – fylder det meste af dagen. Der er indlagt en lektietime med mulighed for lærerhjælp efter aftensmaden.

Kontaktlærerne holder ugentlige møder med sine kontaktelever. Her drøfter man f.eks. praktiske spørgsmål og fejrer månedens fødselsdage.

Eleverne har i skoleforløbet en uges køkkentjeneste samt en uge sammen med service-teamet.

Skolen står i løbet af året for forskellige arrangementer. Det kan være koncerter med nye bands, foredrag, forestillinger på andre efterskoler, musik- og idrætsstævner i regionen og deltagelse i andre begivenheder, som vedkommer elevgruppen.

I begyndelsen af skoleåret tager vi på ryste-sammen-tur på et friluftsområde ved Silkeborg. Vi bor i telte, tilbereder vores mad over bål og laver mange forskellige udendørs aktiviteter.

I anden halvdel af skoleåret tager vi på skilejrskole. Vi tager skiftevis nordpå og sydpå. Eleverne får skiundervisning i alpinski med mulighed for at træne videre efter undervisningen sammen med en lærer eller andre elever. Om aftenen holder vi samling, og der er tid til hyggelige aktiviteter og samvær.

For elever, der opholder sig på skolen i weekender, vil der altid være arrangeret aktiviteter. Nogle weekender er det læreren, der fastlægger et tema for dagene. I andre weekender planlægger elever og lærere sammen, hvad der skal foregå.