Indmeldelsesgebyr og depositum

Når eleven optages på skolen, skal der betales et indmeldelsesgebyr på 2200 kr.

Der betales også en startpakke på 1000 kr. senest den 1. maj forud for skoleårets begyndelse. Dette beløb er til dækning af udgifter til bl.a. skolefoto, blå bog og skoledragt.

Indmeldelsesgebyr og startpakke tilbagebetales ikke ved framelding før skolestart eller afbrydelse af opholdet.

Læs mere om vores Regler og Vilkår.

 

Skolepenge
  • Skolen fastsætter hvert år prisen for en skoleuge = skolepenge.
  • Staten yder støtte til skoleopholdet. Beløbets størrelse afhænger af forældrenes indkomst.
  • Støtten fra staten afregnes direkte med skolen.
  • Restbeløbet, dvs. skolepenge fratrukket støtte fra staten, er elevens egenbetaling pr. uge.
  • Et skoleår består af 42 uger.
  • Egenbetalingen betales i 11 rater og betales forud. 1. rate forfalder den 1. august i skoleåret.

Du kan beregne prisen her: Beregn pris.

 

Stipendiet ‘En håndsrækning’

Stipendiet kan søges mellem den 13. marts og 4. april 2023. Læs mere her.

 

Sydslesvigske elever

Vrigsted Efterskole giver et særligt tilskud på 5.000 kr. til sydslesvigske elever.

 

Individuel støtte

Vi giver 5000 kr. i søskenderabat, hvis man har søskende på efterskole i samme skoleår.
Vi kan give tilskud, hvis husstandsindtægten ligger under det laveste interval på statsstøtteskalaen (lav indtægt), og hvis husstandsindtægten i kalenderåret, hvor skoleåret begynder, er lavere end indtægten i det år, der ligger til grund for beregningen af statsstøtte (2 år før skolestart).

 

Afbrydelse af ophold

Hvis eleven ønsker at afbryde opholdet, skal dette ske ved skriftlig opsigelse med fire ugers varsel. Ellers betales et afbrydelsesgebyr på 3000 kr.

Hvis skolen ønsker at afbryde samarbejdet, skal der ikke betales afbrydelsesgebyr.