I respekt for det enkelte menneske og fællesskabet bygger skolens liv på:

  • Faglig kompetence
  • Undervisning i boglige, kreative, musiske, praktiske fag og idræt
  • Social kompetence
  • Ansvarlighed
  • Initiativ
  • Tolerance
  • Selvstændighed
  • Selvværd
  • Sundt miljø
  • Munterhed og glæde

Formålet med skolen er at drive en specialefterskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen bygger sit virke på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag.

Klik her og læs skolens vedtægter.

Skolens vedtægter er vedtaget af skolekredsen på generalforsamlinger den 14. april 2021 og den 5. maj 2021 og er offentliggjort på skolens hjemmeside den 6. maj 2021.

Skolens oprindelige vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet den 4. marts 1997.

Institutionen er oprettet den 8. februar 1996.

Værdigrundlaget er vedtaget af skolekredsen på generalforsamlingen den 22. april 2004.