Cecilie er 17 år, elsker at danse, performe og så er hun ordblind og skuespiller
Sjov og ballade på efterskole
Hans er 16 år, elsker at dyrke gymnastik og så er han ordblind og løber
Hans styrketræner
Julie er 16 år, elsker design, hun er kreativ, ordblind og en designer
Design og kreativitet
Tobias er 17 år, elsker outdoor, er spejder, ordblind og mountainbike-kører
Mountainbiking på efterskole

Optagelse og besøg

For at blive elev

  • Ansøgeren skal have fuldført de første 7 skoleår eller skal være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 år inden skolestart.
  • Ansøgeren skal udfylde et ansøgningsskema: Ansoegningsblanket 2018 (Pdf-format). Skemaet downloades, udskrives på printer, udfyldes og underskrives og sendes med almindelig post eller mail.

Besøg og tilmelding til besøgsaften

I løbet af året afholder vi nogle besøgsaftener. På disse aftener vil vi sammensætte et program for jer, hvor I vil blive vist rundt på skolen af nuværende elever, få et indblik i efterskolelivet og en snak med eleverne. Dernæst vil der blive et fælles oplæg om Vrigsted Efterskole, og efterfølgende evt. individuelle samtaler. Disse aftener starter kl. 19.00 og varer ca. 1½ time. Vælg en dato og tilmeld her:

Individuelle besøg

Hvis I ikke har mulighed for at besøge os på de planlagte besøgsaftener eller åbent hus arrangementer (den sidste søndag i september og den anden onsdag i januar), er I altid velkomne til at kontakte os for individuelle besøg og samtale, på hverdage og i dagtimerne. Her vil I blive vist rundt af nuværende elever, se undervisningen i praksis og efterfølgende få en samtale med forstander/viceforstander. Ring til kontoret på hverdage mellem kl. 8 og 14.30 og aftal tid.

Dokumentation fra PPR eller skolen

Ansøgeren skal henvende sig til skolen eller den lokale pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), som sender dokumentation til Vrigsted Efterskole. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:

  • Elevens skolegang
  • Elevens intellektuelle funktionsniveau (normalbegavet)
  • Aktuelt standpunkt i læsning og stavning
  • Evt. kopi af den nationale ordblindetest
  • Eventuelle psykiske vanskeligheder, sprog-/talevanskeligheder og psykiske handicaps
  • Hjemlige forhold, herunder oplysning om udvikling og opvækst
  • Forhold til kammerater
  • Indstilling til undervisning

Endelig skal ansøgeren til samtale på skolen.

Når skolen har modtaget ansøgningsskema og dokumentation, og eleven har været på besøg, får elev og forældre svar på ansøgningen. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt.

OUTDOOR
OUTDOOR
PERFORMANCE
PERFORMANCE
SPORT
SPORT
DESIGN
DESIGN