Der er to skolevejledere på efterskolen:

Linda Overgaard
Jette Pape

E-mail: skolevejleder@vrigsted-efterskole.dk

Vejledning gives:

  • som to individuelle samtaler, der tager udgangspunkt i uddannelsesbog, forældresamtaler og elevernes ønsker.
  • som kollektiv orientering til forældre og elever om uddannelsessystemets opbygning og muligheder med vægt på elevernes særlige
  • behov for støtte i læsefag. Denne orientering finder sted i forbindelse med de halvårlige forældremøder.
  • gennem arbejdet med uddannelsesbogen på danskholdet.
  • gennem forberedelse, gennemførelse og evaluering af præsentationskurser og praktikforløb.
  • gennem ”Ung til ung” arrangementer.
  • gennem brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne.

Formål:

  • At ruste eleverne til at træffe kompetente valg af uddannelse og erhverv.
  • At informere og vejlede forældrene så de bedst muligt kan støtte deres barn i valg af uddannelse og erhverv.
  • Uddannelsebogen udarbejdes henover året dels på danskholdet, dels gennem vejledning i brug af de netbaserede vejledningshjælpemidler.

Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem elev, forældre, kontaktlærer og skolevejleder. Den underskrives af elev og forældre og munder ud i udarbejdelse af tilmelding til ungdomsuddannelse.

Brobygningsforløb hele skoleåret:

Erhvervsuddannelser:

Vrigsted Efterskole samarbejder med teknisk skole, social- og sundhedsuddannelserne og HG på handelsskolen.

Gymnasiale ungdomsuddannelser:

Vrigsted Efterskole samarbejder med gymnasier og HF. Eleverne følger et kursusforløb en dag om ugen i et halvt år på en ungdomsuddannelse.

Brobygningsforløbet foregår på HHX, HTX, STX og HF.

Vrigsted Efterskole har mange års erfaring i samarbejde med ungdomsuddannelserne, og hvert år forbedres og tilpasses brobygningsforløbet ud fra tidligere års erfaringer.

Derudover samarbejder skolen også med UU-centret i elevens hjemkommune i det omfang, det er ønskeligt i de enkelte tilfælde.