IT hjælpemidlerne kan åbne en ny verden for dig og give dig overskud til aktiviteter, som du ellers ikke synes, du kan overkomme. Derfor bruger vi IT-hjælpemidler i undervisningen. Med kendskab til IT-hjælpemidlerne er du bedre rustet til din fremtid, både mht. uddannelse, arbejde og fritid.

For at blive bedre til at læse og skrive må du vide mere. Du kan øge din viden, dine færdigheder og dine kreative evner via både faste fag og valgfag.  Med IT-hjælpemidler bliver du uafhængig af at skulle have andre til at hjælpe med at læse og skrive.

Mens du er elev på Vrigsted Efterskole, låner du programmerne. På den måde kan du bruge din egen computer til såvel undervisning som lektielæsning. Du bliver fortrolig med at anvende læse- og staveprogrammer, som er specielt udviklet til ordblinde.

Skolen har trådløst netværk overalt.