Vrigsted Efterskole tilbyder specialundervisning på små hold for elever, der er bagud i læsestandpunkt i forhold til normalklassen. Vi ved, at der fra erhvervslivets side stilles store krav til de unge. Formålet med vores specialundervisning er at hjælpe den enkelte elev til så store færdigheder i skolekundskaber og brugen af IT som hjælpemiddel, at eleven har de faglige forudsætninger og senere kan tage en faglig uddannelse.

Specialundervisning er en meget krævende og vanskelig proces for både elev og lærer. For at opnå gode resultater med specialundervisningen er det derfor af stor betydning – ikke blot for den enkelte elev, men for hele skolen – at alle møder med en positiv indstilling til såvel kammeratskabet som skolearbejdet. Skolens lærere deltager løbende i kurser og efteruddannelse for at være topkvalificerede til at varetage undervisningen.

Eleverne undervises på niveaudelte hold i boglige fag. Det giver os mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så udfordring og sværhedsgrad passer til den enkelte elev. Undervisningen består af obligatoriske fag, linjefag og valgfrie fag.

En stor hjælp til ordblinde elever i skolens ældste klasser. Lærer Katrine Lenskjold viser værktøjer til danskfaget.

Se meget mere om ordblindhed her: ordblindhed.dk